6 mẹo dành cho người mua nhà

Sau khi ăn mừng thành công tại cuộc đấu giá hoặc thương lượng bán hàng tư nhân, bước ngoặt quan trọng trong cuộc hành trình mua của bạn là giải quyết. Dưới đây là những gì bạn cần biết.
bt hbt 25

Tin biệt thự trên website: NhaDatSo.com

1. Hiểu giải quyết giải quyết tài sản là một quá trình chính thức thường được thực hiện giữa các đại diện pháp lý và tài chính của bạn và của người bán. Đó là khi quyền sở hữu được chuyển từ người bán cho bạn, và bạn phải trả số dư của giá bán. Người bán lập ngày thanh toán trong hợp đồng mua bán và thời gian giải quyết tài sản thường là 30-90 ngày.
hai ba trung

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Hai Bà Trưng – Hà Nội trên website: NhaDatSo.com

2. Sắp xếp kiểm tra cuối cùng của bạn Bạn đang quyền kiểm tra các tài sản tại bất kỳ thời gian hợp lý trong tuần trước khi giải quyết. Liên hệ với đại lý để sắp xếp kiểm tra này. Người bán phải giao tài sản trong tình trạng như khi nó được bán. Kiểm tra tất cả các mục được liệt kê trong hợp đồng đang có và trong điều kiện phải.
3. Tổ chức bảo hiểm cho vay của bạn thường sẽ khuyên bạn nên đưa ra xây dựng và nội dung bảo hiểm có hiệu lực từ ngày người bán ký hợp đồng. Điều này là để bảo vệ lợi ích của họ trong bất động sản, cũng như của riêng bạn.
ban biet thu

Thư mục tìm kiếm bán nhà biệt thự trên website: NhaDatSo.com

4. Kiểm tra các phép đo chuyên viên pháp lý của bạn hoặc giấy tờ chuyển nhượng sẽ gửi cho bạn một kế hoạch của đất, do đó bạn có thể kiểm tra tất cả các phép đo và ranh giới tương ứng với Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Bạn nên xác nhận nếu như vậy, hoặc cảnh báo họ về bất kỳ sự khác biệt. Hãy chắc chắn rằng bạn cung cấp tài liệu và các thông tin khác kịp thời khi có yêu cầu, như sự chậm trễ có thể tốn kém.
5. Hiểu số tiền chi tiêu.
Tại giải quyết, tất cả các tiền chi tiêu như lãi và các khoản thu khác được điều chỉnh giữa bạn và người bán. Người bán chịu trách nhiệm về mức giá lên đến và bao gồm cả ngày giải quyết. Bạn chịu trách nhiệm từ sau ngày giải quyết. Bạn cũng có trách nhiệm phải trả thuế chuyển nhượng đất (trước đây gọi là thuế tem ở Victoria) về việc bán. Nó thường được trả vào giải quyết nhưng bạn có đến ba tháng sau khi thanh toán để trả tiền. Bạn không thể nhận được danh hiệu cho một tài sản cho đến khi bạn đã trả tiền thuế.
6. Thu thập các phím Một khi giải quyết được hoàn thành, bạn có thể thu thập các phím từ các đại lý và chiếm hữu tài sản.

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>